News & Announcements

Ενίσχυση Κινηματογραφικών Αιθουσών που Προβάλλουν Κυπριακές και Ευρωπαϊκές Ταινίες

Σε συνέχεια των εξαγγελθεισών από τον Υπουργό Παιδείας Πολιτισμού
Αθλητισμού και Νεολαίας πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του Πολιτισμού
ένεκα της κρίσης που προέκυψε με την Πανδημία, και με στόχο την ενίσχυση
της προβολής του κυπριακού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου στην Κύπρο,
οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες δέχονται αιτήματα από αίθουσες κινηματογράφου
που προβάλλουν ευρωπαϊκό και κυπριακό κινηματογράφο, προκειμένου να
στηριχθούν οικονομικά μέχρι την επαναλειτουργία τους.
Για να καταστεί επιλέξιμο το αίτημα ο αιτητής θα πρέπει να αποδείξει ότι:
1. Είναι ο νόμιμος διαχειριστής της αίθουσας
2. Η αίθουσα λειτουργεί καθόλη τη διάρκεια του έτους
3. Δεν λαμβάνει άλλη ενίσχυση από τα προγράμματα των Πολιτιστικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού και Νεολαίας
4. Οι τίτλοι των κυπριακών και ευρωπαϊκών ταινιών στο σύνολό τους
κατά το 2019 συνιστούσαν το 60% των προβολών (να υποβληθεί
κατάλογος).
Έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν:
1. Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι ο αιτητής είναι ο νόμιμος
διαχειριστής της αίθουσας
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνει άλλη ενίσχυση από τα
προγράμματα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας Πολιτισμού και Νεολαίας για τη λειτουργία και τις δράσεις
της συγκεκριμένης αίθουσας
3. Ημερολόγιο προβολών κατά το 2019 που να αποδεικνύει τη
λειτουργία της καθόλη τη διάρκεια του έτους

4. Κατάλογο με τις ευρωπαϊκές και κυπριακές ταινίες που
προβλήθηκαν κατά το 2019
5. Κατάσταση εσόδων των έξι προηγούμενων μηνών πριν από το
αναγκαστικό κλείσιμο της αίθουσας, υπογραμμένη από εγκεκριμένο
λογιστή

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες θα λάβουν υπόψη τον μέσο όρο εσόδων από τα
εισιτήρια της αίθουσας κατά τους έξι τελευταίους μήνες πριν από την
Πανδημία, και θα παραχωρήσουν το 60% του μέσου όρου, ή ποσό 1.500
ευρώ τον μήνα όποιο από τα δύο είναι το μικρότερο, για τους μήνες Μάρτιο με
Ιούνιο. Σε περίπτωση που τα μέτρα παραταθούν το πρόγραμμα θα
επαναξιολογηθεί. Η ενίσχυση παραχωρείται ως de minimis.
Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cypruscinema.gov@cytanet.com.cy
Tα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν δύο βδομάδες μετά την κατάθεση των
έργων
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να αποτείνεστε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση : cypruscinema.gov@cytanet.com.cy, ή στα τηλέφωνα 22809812,
22809811, 22809846

How can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.