Επιλογή Σελίδας

ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ     

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          

 

 

Τηλ:  +357 22 809 845

Φαξ:  +357 22 809 876

email:  pparaskevas@culture.moec.gov.cy

email:  anpanayiotou@papd.mof.gov.cy

Δρ. ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ

ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

Πρόεδρος Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου (ΣΕΚΙΝ)
Πρόεδρος SEE Cinema Network
Εκπρόσωπος EFAD
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου (EFA)

 

Τηλ:  +357 22 809 846

Φαξ:  +357 22 809 873

email: echristo@cytanet.com.cy

email: cypruscinema.gov@cytanet.com.cy

ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Γραμματέας Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου (ΣΕΚΙΝ)
Εκπρόσωπος Eurimages
Εκπρόσωπος European Film Promotion (EFP)
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου (EFA)

 

Τηλ: +357 22 809 811

Φαξ: +357 22 809 873

email: cypruscinema.gov@cytanet.com.cy

Επικοινωνία

Εάν επιθυμείτε πληροφορίες ή απαντήσεις σε ερωτήματά σας αναφορικά με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες, παρακαλούμε συμπληρώστε και στείλτε την παρακάτω φόρμα.

 

1 + 8 =