Επιλογή Σελίδας

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 2018-2019

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματογράφου) ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις προς εξέταση, για τη χρηματοδότηση της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών για το έτος 2018-2019.

 

+ Ανακοίνωση

+ Δήλωση Συμμετοχης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ – 2017

Ο κινηματογράφος διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ταυτότητας των Ευρωπαίων, τόσο σε σχέση με τις κοινές πτυχές που συναντούμε σε όλη την Ευρώπη, όσο και σε σχέση με την πολιτιστική πολυμορφία που χαρακτηρίζει τις διαφορετικές παραδόσεις και το διαφορετικό ιστορικό παρελθόν μας. Επίσης, όπως και τα οπτικοακουστικά έργα γενικότερα, αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την καλή λειτουργία των δημοκρατιών μας, λόγω της μεγάλης επιρροής τους πάνω στην κοινωνία. Το κινηματογραφικό έργο είναι πολιτιστικό αγαθό το οποίο προσφέρει ταυτόχρονα σημαντικές ευκαιρίες για τη δημιουργία ευμάρειας και απασχόλησης.

 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 2016-2017

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματογράφου) ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις προς εξέταση, για τη χρηματοδότηση της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών για το έτος 2016-2017, μόνο για την κατηγορία Ανάπτυξη Παραγωγικού Σχεδίου Ταινίας (Μυθοπλασίας) Μεγάλου Μήκους / Χαμηλού Προϋπολογισμού.

Ανακοίνωση  –  Δήλωση Συμμετοχης

 

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 2014-2015

Ανακοίνωση

Λόγω  των υφιστάμενων οικονομικών συνθηκών και της μείωσης του κονδυλίου του Προγράμματος της ΣΕΚιν για τον κινηματογράφο, πέραν του 55%, το εν λόγω Πρόγραμμα, υποχρεωτικά αναστέλλεται μέχρι νεότερης ειδοποίηση

Αναστολή του Προγράμματος για τη Χρηματοδότηση Κινηματογραφικών Παραγωγών 2013 – 2014

Ανακοίνωση

Λόγω  των υφιστάμενων οικονομικών συνθηκών και της μείωσης του κονδυλίου του Προγράμματος της ΣΕΚιν για τον κινηματογράφο, πέραν του 55%, το εν λόγω Πρόγραμμα, υποχρεωτικά αναστέλλεται μέχρι νεότερης ειδοποίηση

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 2012-2013

Ανακοίνωση  –  Δήλωση Συμμετοχης

Λόγω  των υφιστάμενων οικονομικών συνθηκών και της μείωσης του κονδυλίου του Προγράμματος της ΣΕΚιν για τον κινηματογράφο, πέραν του 55%, το εν λόγω Πρόγραμμα, υποχρεωτικά αναστέλλεται μέχρι νεότερης ειδοποίηση

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 2011-2012

Ανακοίνωση  –  Δήλωση Συμμετοχης

Λόγω  των υφιστάμενων οικονομικών συνθηκών και της μείωσης του κονδυλίου του Προγράμματος της ΣΕΚιν για τον κινηματογράφο, πέραν του 55%, το εν λόγω Πρόγραμμα, υποχρεωτικά αναστέλλεται μέχρι νεότερης ειδοποίηση

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 2010-2011

Ανακοίνωση  –  Δήλωση Συμμετοχης

Λόγω  των υφιστάμενων οικονομικών συνθηκών και της μείωσης του κονδυλίου του Προγράμματος της ΣΕΚιν για τον κινηματογράφο, πέραν του 55%, το εν λόγω Πρόγραμμα, υποχρεωτικά αναστέλλεται μέχρι νεότερης ειδοποίηση