Επιλογή Σελίδας

Οι Πολιτιστικές Yπηρεσίες έχουν υπό την εποπτεία τους και προεδρεύουν της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου (ΣΕΚιν) η οποία είναι το αρμόδιο Συμβουλευτικό Σώμα το οποίο μελετάει σενάρια και προτάσεις τα οποία υποβάλλονται στο πλαίσιο του Κανονισμού Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων για την Ενίσχυση Κινηματογραφικών Παραγωγών και υποβάλλει τις εισηγήσεις της προς την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή Κινηματογράφου αποτελούμενης από τους Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού (πρόεδρος), Υπ. Οικονομικών και Υπ. Εσωτερικών.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματογράφου Κύπρου συστάθηκε στις 9 Μαρτίου 1994 έπειτα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. 40.698) και έχει τους πιο κάτω όρους εντολής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εκπρόσωπος των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Πρόεδρος
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών
Εκπρόσωπος του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Εκπρόσωπος του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου
Εκπρόσωπος της Ένωσης Κυπρίων Σκηνοθετών
Τέσσερα Αριστίδην μέλη τα οποία ορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Να μελετά σενάρια και προτάσεις και να συμβουλεύει την Κυβέρνηση σε θέματα χρηματοδότησης της παραγωγής ή συμπαραγωγής ταινιών από τον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο, καθώς και από ξένους παραγωγούς. Να παρακολουθεί, επίσης, τα διάφορα στάδια της παραγωγής των ταινιών αυτών και να συμβουλεύει για την τελική έγκρισή τους.

Να μελετάει σε βάθος το θέμα του Κυπριακούς Κινηματογράφου και να υποβάλει εισηγήσεις για την ετοιμασία νομοθεσίας, η οποία να διέπει τα θέματα του κινηματογράφου στην Κύπρο (παραγωγή, προώθηση και διανομή κλπ.)

Στις 7.11.2002, με νέα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. απόφασης 56.727), η αρμοδιότητα του κινηματογράφου αποδόθηκε στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Ανατέθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Πολιτιστικές Υπηρεσίες),η προεδρία και η γραμματεία της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου (ΣΕΚΙΝ), η ευθύνη του λογιστικού ελέγχου που απαιτείται από τους κανονισμούς της ΣΕΚΙΝ για την επιχορήγηση κυπριακών ταινιών και η εκπροσώπηση της Κύπρου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Eurimages.