Επιλογή Σελίδας

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

2018

Title | Τίτλος

Release Date| Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2018

Director | Σκηνοθέτης

Producer | Παραγωγός

DP | Διευθυντής Φωτογραφίας

Genre | Είδος: Feature Fiction | Μυθοπλασία

Funding | Επιχορήγηση: SEKin Program | Πρόγραμμα ΣΕΚιν

Contact | Επικοινωνία: 

 

 

Title | Τίτλος

Release Date| Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2018

Director | Σκηνοθέτης

Company | Εταιρία Παραγωγής

Genre | Είδος: Feature Fiction | Μυθοπλασία

Funding | Επιχορήγηση: SEKin Program | Πρόγραμμα ΣΕΚιν

Contact | Επικοινωνία: rolloutcinema@cytanet.com.cy

 

Title | Τίτλος

Release Date| Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2018

Director | Σκηνοθέτης

Producer | Παραγωγός

Company | Εταιρία Παραγωγής

DP | Διευθυντής Φωτογραφίας

Genre | Είδος: Feature Fiction | Μυθοπλασία

Funding | Επιχορήγηση: SEKin Program | Πρόγραμμα ΣΕΚιν

Contact | Επικοινωνία: 

 

2017

Title | Τίτλος

Release Date| Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2017

Director | Σκηνοθέτης: 

Producer | Παραγωγός: 

Company | Εταιρία Παραγωγής: 

DP | Διευθυντής Φωτογραφίας: 

Genre | Είδος: Feature Fiction | Μυθοπλασία

Funding | Επιχορήγηση: SEKin Program | Πρόγραμμα ΣΕΚιν

Contact | Επικοινωνία: 

 

 

Title | Τίτλος

Release Date| Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2017

Director | Σκηνοθέτης

Producer | Παραγωγός

Company | Εταιρία Παραγωγής

DP | Διευθυντής Φωτογραφίας

Genre | Είδος: Feature Fiction | Μυθοπλασία

Funding | Επιχορήγηση: SEKin Program | Πρόγραμμα ΣΕΚιν

Contact | Επικοινωνία: 

 

Title | Τίτλος

Release Date| Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2017

Director | Σκηνοθέτης

Company | Εταιρία Παραγωγής

DP | Διευθυντής Φωτογραφίας

Genre | Είδος

Funding | Επιχορήγηση: SEKin Program | Πρόγραμμα ΣΕΚιν

Contact | Επικοινωνία: 

 

2016

Title | Τίτλος

Release Date| Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2016

Director | Σκηνοθέτης

Producer | Παραγωγός

Company | Εταιρία Παραγωγής

DP | Διευθυντής Φωτογραφίας

Genre | Είδος: Feature Fiction | Μυθοπλασία

Funding | Επιχορήγηση: SEKin Program | Πρόγραμμα ΣΕΚιν

Contact | Επικοινωνία: 

 

Title | Τίτλος

Release Date| Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2016

Director | Σκηνοθέτης

Company | Εταιρία Παραγωγής

Genre | Είδος: Feature Fiction | Μυθοπλασία

Funding | Επιχορήγηση: SEKin Program | Πρόγραμμα ΣΕΚιν

Contact | Επικοινωνία: 

 

Title | Τίτλος

Release Date| Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2016

Director | Σκηνοθέτης

Producer | Παραγωγός

Company | Εταιρία Παραγωγής

DP | Διευθυντής Φωτογραφίας

Genre | Είδος: Feature Fiction | Μυθοπλασία

Funding | Επιχορήγηση: SEKin Program | Πρόγραμμα ΣΕΚιν

Contact | Επικοινωνία: 

 

Title | Τίτλος

Release Date| Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2016

Director | Σκηνοθέτης

Producer | Παραγωγός: 

Company | Εταιρία Παραγωγής

DP | Διευθυντής Φωτογραφίας

Genre | Είδος: Feature Fiction | Μυθοπλασία

Funding | Επιχορήγηση: SEKin Program | Πρόγραμμα ΣΕΚιν

Contact | Επικοινωνία: 

 

2015

Title | Τίτλος

Release Date| Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2015

Director | Σκηνοθέτης

Producer | Παραγωγός: 

Company | Εταιρία Παραγωγής

DP | Διευθυντής Φωτογραφίας

Genre | Είδος: Feature Fiction | Μυθοπλασία

Funding | Επιχορήγηση: SEKin Program | Πρόγραμμα ΣΕΚιν

Contact | Επικοινωνία: 

 

Title | Τίτλος

Release Date| Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2015

Director | Σκηνοθέτης

Producer | Παραγωγός: 

Company | Εταιρία Παραγωγής

DP | Διευθυντής Φωτογραφίας

Genre | Είδος

Funding | Επιχορήγηση: SEKin Program | Πρόγραμμα ΣΕΚιν

Contact | Επικοινωνία: 

 

Title | Τίτλος

Release Date| Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2015

Director | Σκηνοθέτης

Producer | Παραγωγός: 

Company | Εταιρία Παραγωγής

Genre | Είδος: Fiction | Μυθοπλασία

Funding | Επιχορήγηση: 

Contact | Επικοινωνία: 

 

Title | Τίτλος

Release Date| Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2015

Director | Σκηνοθέτης

Producer | Παραγωγός: 

Company | Εταιρία Παραγωγής

DP | Διευθυντής Φωτογραφίας

Genre | ΕίδοςFiction | Μυθοπλασία

Funding | Επιχορήγηση: 

Contact | Επικοινωνία: 

 

Title | Τίτλος

Release Date| Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2015

Director | Σκηνοθέτης

Producer | Παραγωγός: 

Company | Εταιρία Παραγωγής

DP | Διευθυντής Φωτογραφίας

Genre | Είδος: Fiction | Μυθοπλασία

Funding | Επιχορήγηση: 

 

Title | Τίτλος

Release Date| Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2015

Director | Σκηνοθέτης

Company | Εταιρία Παραγωγής

Genre | Είδος: Fiction | Μυθοπλασία

Funding | Επιχορήγηση: 

 

2014

Title | Τίτλος

Release Date| Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2014

Director | Σκηνοθέτης

Producer | Παραγωγός

Company | Εταιρία Παραγωγής

DP | Διευθυντής Φωτογραφίας

Genre | Είδος: Feature Fiction | Μυθοπλασία

Funding | Επιχορήγηση: SEKin Program | Πρόγραμμα ΣΕΚιν

Contact | Επικοινωνία: 

 

2013

Title | Τίτλος

Release Date| Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2013

Director | Σκηνοθέτης: 

Genre | Είδος: Feature Fiction | Μυθοπλασία

Funding | Επιχορήγηση: SEKin Program | Πρόγραμμα ΣΕΚιν

Contact | Επικοινωνία: 

 

Title | Τίτλος

Release Date| Ημερομηνία Κυκλοφορίας: 2013

Director | Σκηνοθέτης

Genre | Είδος: Feature Fiction | Μυθοπλασία

Funding | Επιχορήγηση: SEKin Program | Πρόγραμμα ΣΕΚιν