Επιλογή Σελίδας

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, έχουν προχωρήσει στην ψηφιοποίηση του κινηματογραφικού αρχείου , το οποίο θα είναι σύντομα στην διάθεση μελετητών, ερευνητών και φοιτητών, κατόπιν ραντεβού στο οίκημα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών. Το κοινό θα ενημερωθεί για τις απαιτούμενες διαδικασίες εν καιρώ.