Πρόγραμμα Στήριξης Ανεξάρτητων Παραγωγών

Το Πρόγραμμα Στήριξης Ανεξάρτητων Παραγωγών απευθύνεται σε ανεξάρτητες παραγωγές που δεν έχουν λάβει άλλη χρηματοδότηση από τα Χρηματοδοτικά Πρόγραμμα Κινηματογραφικών Παραγωγών του Υφυπουργείου Πολιτισμού. Η Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματογράφου εξετάζει τις αιτήσεις και διατυπώνει τις συστάσεις της ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα που επιτρέπει το ταμείο κινηματογραφικών παραγωγών κάθε έτους.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματογράφου δέχεται προτάσεις από τον ίδιο σκηνοθέτη και παραγωγό ταινιών μία φορά κάθε τρία χρόνια. Δεν γίνονται δεκτές προτάσεις που προωθούν τη βία, την πορνογραφία, τις διακρίσεις κάθε είδους, διαπράττουν συκοφαντίες και ενθαρρύνουν τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών.

Το πρόγραμμα υποστήριξης ανεξάρτητων παραγωγών υπάγεται στο πρόγραμμα De Minimis.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης:
  • Ο σκηνοθέτης της ταινίας πρέπει να είναι Κύπριος και η εταιρεία παραγωγής πρέπει να είναι εγγεγραμμένη στην Κύπρο.
  • Το θεματικό περιεχόμενο της ταινίας πρέπει να αφορά την κυπριακή κοινωνία ή/και ιστορία.
  • Το 80% των γυρισμάτων της ταινίας πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στην Κύπρο και να βρίσκεται στο τελικό τους στάδιο.
  • Η ταινία πρέπει να έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου ή κυρίως σε μία ή και στις δύο επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  1. Η ένταξη μιας κινηματογραφικής παραγωγής σε ένα από τα Ταμεία του παρόντος Κανονισμού δεν είναι δεσμευτική για το Υφυπουργείο, το οποίο ως εκ τούτου δεν υποχρεούται να εγκρίνει αυτόματα την ίδια παραγωγή σε άλλο Ταμείο.
  1. Σε κάθε περίπτωση, η μορφή των προτεινόμενων ταινιών πρέπει να ανταποκρίνεται στις μορφές που καθορίζονται στα σχετικά προγράμματα της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου. Για τις ψηφιακές παραγωγές, γίνονται δεκτές οι ακόλουθες μορφές: Standard Digital (για εναλλακτικές ταινίες), HD, 2K, 4K και, γενικά, οτιδήποτε σχετίζεται με επαγγελματικό εξοπλισμό.
  1. Οι αιτήσεις πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις που διέπουν το Ταμείο στο οποίο υποβάλλεται η ταινία και να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
📢 Ανακοίνωση (Έληξε)