Σχέδιο Μειοψηφιών Συμπαραγωγών

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά την κατηγορία ταινιών μυθοπλασίας μεγάλου μήκους και ντοκιμαντέρ ελάχιστης διάρκειας 60‘.

Οι αιτήσεις ανοίγουν τρεις έως τέσσερις φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Ιούλιο και Νοέμβριο.

Στόχος του προγράμματος είναι να φέρει σε επαφή Κύπριους και Ευρωπαίους παραγωγούς με σκηνοθέτες και παραγωγούς από τρίτες χώρες, μέσω συμπαραγωγών. Οι ακόλουθες περιπτώσεις πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής:

Α. Διεθνείς συμπαραγωγές, από κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ή χώρες με τις οποίες η Κύπρος έχει υπογράψει διμερή συμφωνία, στις οποίες ο Κύπριος συμπαραγωγός θα συμμετέχει με ελάχιστο ποσοστό 10%.

Β. Συμπαραγωγές με τρίτες χώρες που έχουν επικυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές, στις οποίες ο Κύπριος συμπαραγωγός μπορεί να συμμετέχει με ελάχιστο ποσοστό 5%.

Σημείωση: Μόλις επικυρωθεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Κινηματογραφική Συμπαραγωγή (Ρότερνταμ30.1.2017), τα προαναφερθέντα ποσοστά θα τροποποιηθούν ώστε να συνάδουν με την ανωτέρω Σύμβαση.

  • Η αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα Κινηματογράφου της Διεύθυνσης Σύγχρονου & Μοντέρνου Πολιτισμού μέσω εγγεγραμμένης στην Κύπρο εταιρείας παραγωγής
  • Η αίτηση πρέπει να πληροί τουλάχιστον τρία από τα κριτήρια επιλεξιμότητας του πολιτιστικού τεστ.
  • Η κρατική συμμετοχή μπορεί να ανέλθει μέχρι €120.000 και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 25% του συνολικού προϋπολογισμού της ταινίας.
  • Η συμμετοχή του κράτους καθορίζεται ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του Ταμείου.
  • Βασική προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία καθορίζεται το ύψος ενίσχυσης:
    • Ο αριθμός των Κυπρίων συντελεστών που συμμετέχουν στην παραγωγή της ταινίας (Παραγωγή ή Μεταπαραγωγή)
    • Οι ημέρες γυρισμάτων στην Κύπρο (τουλάχιστον 1 εβδομάδα)

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε “Μειοψηφική Συμπαραγωγή” (σελίδα 51)

📢 Ανακοίνωση (Έληξε)