Σχετικά

Γυρίσματα στην Κύπρο

Αποστολή .

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού, έχοντας επίγνωση της δύναμης της κινηματογραφικής εικόνας και της σπουδαιότητάς της στη διαμόρφωση και διάπλαση των σύγχρονων κοινωνιών, έχουν επιδείξει σημαντική δραστηριότητα στις διάφορες πτυχές που συγκροτούν την ανάπτυξη του κινηματογράφου.

Για τον λόγο αυτό έχουν αναπτύξει μια πολύπλευρη πολιτική για την ενίσχυση της κινηματογραφικής τέχνης και παιδείας. Αφενός, επιχορηγώντας Κύπριους δημιουργούς και παραγωγούς για την παραγωγή και προώθηση των ταινιών τους σε κινηματογραφικά φεστιβάλ στο εξωτερικό αλλά και στην Κύπρο. Αφετέρου, ενισχύοντας Κινηματογραφικές Λέσχες, Φεστιβάλ και άλλους φορείς, προκειμένου να φέρουν το κυπριακό κοινό σε επαφή με κινηματογραφικά έργα τα οποία του δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσει ποικίλες κινηματογραφικές σχολές, να καλλιεργήσει το αισθητικό του κριτήριο και να αναπτύξει κριτική σκέψη.

0 +

Ολοκληρωμένες Ταινίες

0 +

Σε Εξέλιξη

0 +

Σε Ανάπτυξη

Η Κύπρος σε Διεθνή Φεστιβάλ .

Μπορείτε να βρείτε την Κύπρο στα περίπτερά της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κανών, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Δράμας. Η Κύπρος ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ταμείου Eurimages, μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1989. Αποτέλεσμα, οι κυπριακές συμπαραγωγές να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το Ταμείο Eurimages, το οποίο, μεταξύ άλλων, είναι αρμόδιο για τη χρηματοδότηση συμπαραγωγών ευρωπαϊκών ταινιών. Μέχρι σήμερα περίπου 7 ταινίες μεγάλου μήκους στις οποίες το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ήταν ο κύριος παραγωγός έχουν λάβει χρηματοδότηση από το Eurimages.

Τον Φεβρουάριο του 2003 η Κύπρος υπέγραψε στις Βρυξέλλες μνημόνιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εξασφάλιση της συμμετοχής της στο πρόγραμμα MEDIA PLUS (2001-2005 ), η οποία είναι η συνέχεια του προγράμματος MEDIA II. Η θέση της Κύπρου στο πρόγραμμα MEDIA PLUS άλλαξε μετά το 2004 όταν μαζί με άλλες εννέα χώρες, προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2013, με την έγκριση του νέου Προγράμματος CreativeEurope το οποίο αποτελεί συνέχεια των Προγραμμάτων “Media”, “MediaMundos» και «Culture», η Κύπρος προχωρεί στην πλήρη εναρμόνιση με τις ανάγκες και απαιτήσεις του νέου προγράμματος με τη δημιουργία του Γραφείου “Creative Europe Desk”.

Χρηματοδοτικά Προγράμματα – Παραγωγή Ταινιών

Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματογράφου (ΣΕΚιν) .

Η Κινηματογραφική παραγωγή στην Κύπρο ξεκίνησε το Μάιο του 1994 με την ίδρυση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου μετά από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Μάρτιος 1994). Η Επιτροπή έχει εντολή να προτείνει για χρηματοδότηση στην αρμόδια Υπουργική Επιτροπή τις καλύτερες προτάσεις που υποβλήθηκαν από Κύπριους παραγωγούς στις κατηγορίες των ταινιών μεγάλου μήκους, ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμαντέρ, αλλά και να ενθαρρύνει τις συμπαραγωγές με άλλες χώρες. Επίσης είναι αρμόδια να μελετήσει σε βάθος τη δραστηριότητα του κινηματογράφου στην Κύπρο και να υποβάλει προτάσεις για τη θέσπιση νομοθεσίας που να αφορά θέματα του κινηματογράφου και των οπτικοακουστικών στην Κύπρο.

Ετήσιες Αναφορές