Επιλογή Σελίδας

To Eurimages είναι το Ταμείο Στήριξης του Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου του Συμβουλίου της Ευρώπης το οποίο ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα αριθμεί 36 κράτη-μέλη. Στόχος του Eurimages είναι να προωθεί την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας, χρηματοδοτώντας ταινίες μεγάλου μήκους, animation και ντοκιμαντέρ που παράγονται στην Ευρώπη.

Η Κύπρος συγκαταλέγεται ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη του Eurimages και, από της ιδρύσεώς του μέχρι και σήμερα, συμμετέχει ανελλιπώς στον θεσμό αυτό. Η χρηματοδότηση του Eurimages αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα εξασφάλισης ξένων κεφαλαίων για τις κυπριακές ταινίες. Η Κύπρος εκπροσωπείται στο Eurimages από λειτουργό των Πολιτιστικών Υπηρεσιών.

Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνεται η συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το Ταμείο διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό ύψους €25.000.000, ο οποίος προέρχεται κυρίως από την οικονομική συμβολή των κρατών-μελών του. Στο πλαίσιο του Eurimages λειτουργούν τέσσερα προγράμματα στήριξης: κινηματογραφικής συμπαραγωγής, εμπορικής διανομής στις κινηματογραφικές αίθουσες, έκθεσης και ψηφιοποίησης κινηματογραφικών αιθουσών. Τα διάφορα προγράμματα στήριξης, με τα εκάστοτε ισχύοντα κριτήρια, προκηρύσσονται τέσσερις φορές στη διάρκεια κάθε χρόνου. Ισάριθμες είναι ετησίως και οι συναντήσεις των εκπροσώπων των κρατών-μελών.