Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ανεξάρτητων Παραγωγών  –  Δήλωση Συμμετοχης

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Συμβουλευτική Επιτροπή Κινηματογράφου) ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις προς εξέταση, για τη χρηματοδότηση της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, μόνο για την κατηγορία Ανάπτυξη Παραγωγικού Σχεδίου Ταινίας (Μυθοπλασίας) Μεγάλου Μήκους / Χαμηλού Προϋπολογισμού