Author: iakovostheodorou@gmail.com

Ενίσχυση Κινηματογραφικών Αιθουσών που Προβάλλουν Κυπριακές και Ευρωπαϊκές Ταινίες

Σε συνέχεια των εξαγγελθεισών από τον Υπουργό Παιδείας Πολιτισμού
Αθλητισμού και Νεολαίας πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του Πολιτισμού
ένεκα της κρίσης που προέκυψε με την Πανδημία, και με στόχο την ενίσχυση
της προβολής του κυπριακού και ευρωπαϊκού κινηματογράφου στην Κύπρο,
οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες δέχονται αιτήματα από αίθουσες κινηματογράφου
που προβάλλουν ευρωπαϊκό και κυπριακό κινηματογράφο, προκειμένου να
στηριχθούν οικονομικά μέχρι την επαναλειτουργία τους.
Για να καταστεί επιλέξιμο το αίτημα ο αιτητής θα πρέπει να αποδείξει ότι:
1. Είναι ο νόμιμος διαχειριστής της αίθουσας
2. Η αίθουσα λειτουργεί καθόλη τη διάρκεια του έτους
3. Δεν λαμβάνει άλλη ενίσχυση από τα προγράμματα των Πολιτιστικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας Πολιτισμού και Νεολαίας
4. Οι τίτλοι των κυπριακών και ευρωπαϊκών ταινιών στο σύνολό τους
κατά το 2019 συνιστούσαν το 60% των προβολών (να υποβληθεί
κατάλογος).
Έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν:
1. Πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι ο αιτητής είναι ο νόμιμος
διαχειριστής της αίθουσας
2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνει άλλη ενίσχυση από τα
προγράμματα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας Πολιτισμού και Νεολαίας για τη λειτουργία και τις δράσεις
της συγκεκριμένης αίθουσας
3. Ημερολόγιο προβολών κατά το 2019 που να αποδεικνύει τη
λειτουργία της καθόλη τη διάρκεια του έτους

4. Κατάλογο με τις ευρωπαϊκές και κυπριακές ταινίες που
προβλήθηκαν κατά το 2019
5. Κατάσταση εσόδων των έξι προηγούμενων μηνών πριν από το
αναγκαστικό κλείσιμο της αίθουσας, υπογραμμένη από εγκεκριμένο
λογιστή

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες θα λάβουν υπόψη τον μέσο όρο εσόδων από τα
εισιτήρια της αίθουσας κατά τους έξι τελευταίους μήνες πριν από την
Πανδημία, και θα παραχωρήσουν το 60% του μέσου όρου, ή ποσό 1.500
ευρώ τον μήνα όποιο από τα δύο είναι το μικρότερο, για τους μήνες Μάρτιο με
Ιούνιο. Σε περίπτωση που τα μέτρα παραταθούν το πρόγραμμα θα
επαναξιολογηθεί. Η ενίσχυση παραχωρείται ως de minimis.
Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cypruscinema.gov@cytanet.com.cy
Tα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν δύο βδομάδες μετά την κατάθεση των
έργων
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να αποτείνεστε στην ηλεκτρονική
διεύθυνση : cypruscinema.gov@cytanet.com.cy, ή στα τηλέφωνα 22809812,
22809811, 22809846

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Εθνικού & Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος του 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Κύπρου

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Εθνικού & Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος έως τις 15 Ιουλίου

Το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, ενόψει των νέων δεδομένων και  των συνεπειών της πανδημίας ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων στο Εθνικό και Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ. 

 Η  νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 15η Ιουλίου.  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέσα από τις εξής πλατφόρμες: shortfilmdepot.com και filmfreeway.com. 

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό από τις 10 Οκτωβρίου μέχρι τις 16 Οκτωβρίου 2020.

Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και την αίτηση συμμετοχής μπορούν να εξασφαλιστούν στις ιστοσελίδες, www.moec.gov.cy (Ανακοινώσεις) και www.isffc.com.cy

Για περισσότερες πληροφορίες: Tηλ: +357 25 34 39 03 & +357 24 34 39 07 

Email: info@isffc.com.cy

Επισυναπτόμενα αρχεία:
https://drive.google.com/open?id=11z_1iWv4YhTRhdfP9o8jYkLcO7r_YhZQ

Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων για Ενίσχυση Ψηφιακων Oπτικοακουστικών Έργων Μικρής Διάρκειας

Σε συνέχεια των εξαγγελθεισών από τον Υπουργό Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του Πολιτισμού, ένεκα της κρίσης που προέκυψε με την Πανδημία (συνθήκες απομόνωσης-περιοριστικά μέτρα, παγκόσμια κρίση υγείας, θύματα, επιπτώσεις, η ‘επόμενη μέρα’ μετά το τέλος των περιοριστικών μέτρων), και με στόχο την ενίσχυση των καλλιτεχνών στη δημιουργικότητα, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες ανακοινώνουν ότι δέχονται ταινίες μικρής διάρκειας από 1΄- 3΄  με θέμα την ζωή κάτω από τις συνθήκες εγκλεισμού και παγκόσμιας κρίσης.

Όροι Συμμετοχής:

 1. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν Κύπριοι σκηνοθέτες και εικαστικοί (εντός και εκτός Κύπρου) καθώς και μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.
 2. Οι αιτητές πρέπει να έχουν ήδη εργαστεί με την παραγωγή δημιουργικού οπτικοακουστικού έργου, συμπεριλαμβανομένου και του βίντεο αρτ στην περίπτωση των εικαστικών.
 3. Η ταινία πρέπει να έχει διάρκεια από 1΄μέχρι  3΄ και να μην έχει κυκλοφορήσει σε οποιοδήποτε μέσον μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας βράβευσης.
 4. Να έχουν τηρηθεί όλοι οι ισχύοντες κανόνες και μέτρα προστασίας που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής του έργου.
 5. Θα γίνονται δεκτές ταινίες που έχουν παραχθεί με οποιοδήποτε μέσον και τεχνική ανεξάρτητα ύφους, είδους ή κατηγορίας (πχ αφηγηματικές, εναλλακτικές, ντοκιμαντέρ, κινουμένου σχεδίου).

Kριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα:

 1. Η πρωτοτυπία της ιδέας
 2. Η διαχείριση της ανθρώπινης διάστασης κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, μέσα από την τέχνη
 3. Η ικανότητα να εξαχθεί ένα ολοκληρωμένο έργο, κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες εγκλεισμού

Υλικό προς κατάθεση:

 1. Επιστολή προς τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες με μικρό σκεπτικό για την ταινία
 2. Το link της ταινίας και την ταινία σε μορφή  mp
 3. Βιογραφικό του αιτητή μαζί με links προηγούμενων οπτικοακουστικών δημιουργιών του.
 4. Κατάλογος συμμετεχόντων (εάν υπάρχουν).
 5. Υπεύθυνη δήλωση από τον αιτητή ότι το υποβληθέν έργο δεν έχει προβληθεί και δεν θα προβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 6. Βεβαίωση παραχώρησης στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του δικαιώματος δημόσιας προβολής των ταινιών που θα επιλεγούν για περίοδο έξι μηνών (π.χ. διαδικτυακά, τηλεοπτικά, σε αίθουσα κινηματογράφου αυτόνομα ή/και με άλλες βραβευθείσες).
 7. Βεβαίωση παραχώρησης του δικαιώματος προβολής στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες από πιθανούς κατέχοντες πνευματικά δικαιώματα (πχ μουσική, αρχειακό υλικό).

Η Κριτική Επιτροπή θα είναι 5 μελής και θα ανακοινωθεί εντός των ημερών. Πρόθεση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών είναι η ενίσχυση σημαντικού αριθμού ταινιών με το ποσό των 1000 ευρώ, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η δημιουργικότητα μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, καθώς και η  προβολή της κυπριακής δημιουργίας. 

Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο εμαιλ  cypruscinema.gov@cytanet.com.cy

Tα αποτελέσματα τα ανακοινωθούν δύο βδομάδες μετά την κατάθεση των έργων

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να αποτείνεστε στο εμαιλ : cypruscinema.gov@cytanet.com.cy, ή στα τηλέφωνα 22809812, 22809811, 22809846 

Ανακοινώνονται τα Μέλη της Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων για Ενίσχυση Ψηφιακων Oπ/κών Έργων Μικρής Διάρκειας

Σε συνέχεια της πιο πάνω Ανακοίνωσης με την οποία καλούνται σκηνοθέτες και εικαστικοί
βιντεοκαλλιτέχνες να υποβάλουν στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες έργα Μικρής Διάρκειας,
ανακοινώνονται τα ονόματα της πενταμελούς Επιτροπής, η οποία θα αναλάβει τη μελέτη
και επιλογή των ταινιών του διαγωνισμού.
-Δρ. Έλενα Χριστοδουλίδου, Ανώτερη Μορφωτική Λειτουργός υπεύθυνη Κινηματογράφου
και Εικαστικών Τεχνών (Πρόεδρος)
– Δέσπω Καρπή, παραγωγός – σκηνοθέτης στο ΡΙΚ, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής
Κινηματογράφου, Ανώτερη Λειτουργός Προγραμμάτων του ΡΙΚ.
-Άδωνης Φλωρίδης, πολυβραβευμένος σκηνοθέτης κινηματογράφου και σκηνοθέτης
θεάτρου, σύμβουλος σεναρίου, μέλος της προκριματικής επιτροπής του κυπριακού
τμήματος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου.
-Δρ. Γιάννης Τουμαζής, Θεωρητικός Τέχνης/Επιμελητής, Σκηνογράφος, Διευθυντής NiMAC
[Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη], Επίκουρος Καθηγητής
Ιστορίας της Τέχνης, Πανεπιστήμιο Frederick, πρώην Πρόεδρος ΔΣ ΘΟΚ.
– Δρ. Έλενα Πάρπα, Ιστορικός Τέχνης/Επιμελήτρια, Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων,
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
Υπενθυμίζεται ότι:
Σε συνέχεια των εξαγγελθεισών από τον Υπουργό Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και
Νεολαίας πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του Πολιτισμού, ένεκα της κρίσης που προέκυψε
με την Πανδημία (συνθήκες απομόνωσης-περιοριστικά μέτρα, παγκόσμια κρίση υγείας,
θύματα, επιπτώσεις, η ‘επόμενη μέρα’ μετά το τέλος των περιοριστικών μέτρων), και με
στόχο την ενίσχυση των καλλιτεχνών στη δημιουργικότητα, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες
ανακοίνωσαν ότι δέχονται ταινίες μικρής διάρκειας από 1΄- 3΄ με θέμα την ζωή κάτω από
τις συνθήκες εγκλεισμού και παγκόσμιας κρίσης.
Όροι Συμμετοχής:
1. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν Κύπριοι σκηνοθέτες και εικαστικοί (εντός και εκτός
Κύπρου) καθώς και μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.

2. Οι αιτητές πρέπει να έχουν ήδη εργαστεί με την παραγωγή δημιουργικού
οπτικοακουστικού έργου, συμπεριλαμβανομένου και του βίντεο αρτ στην
περίπτωση των εικαστικών.
3. Η ταινία πρέπει να έχει διάρκεια από 1΄μέχρι 3΄ και να μην έχει κυκλοφορήσει σε
οποιοδήποτε μέσον μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας βράβευσης.
4. Να έχουν τηρηθεί όλοι οι ισχύοντες κανόνες και μέτρα προστασίας που έχει
εξαγγείλει η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της παραγωγής του έργου.
5. Θα γίνονται δεκτές ταινίες που έχουν παραχθεί με οποιοδήποτε μέσον και τεχνική
ανεξάρτητα ύφους, είδους ή κατηγορίας (πχ αφηγηματικές, εναλλακτικές,
ντοκιμαντέρ, κινουμένου σχεδίου).
Kριτήρια επιλογής είναι τα ακόλουθα:
1. Η πρωτοτυπία της ιδέας
2. Η διαχείριση της ανθρώπινης διάστασης κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, μέσα
από την τέχνη
3. Η ικανότητα να εξαχθεί ένα ολοκληρωμένο έργο, κάτω από τις ιδιαίτερες
συνθήκες εγκλεισμού
Υλικό προς κατάθεση:
1. Επιστολή προς τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες με μικρό σκεπτικό για την ταινία
2. Το link της ταινίας και την ταινία σε μορφή mp4.
3. Βιογραφικό του αιτητή μαζί με links προηγούμενων οπτικοακουστικών
δημιουργιών του.
4. Κατάλογος συμμετεχόντων (εάν υπάρχουν).
5. Υπεύθυνη δήλωση από τον αιτητή ότι το υποβληθέν έργο δεν έχει προβληθεί και
δεν θα προβληθεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
6. Βεβαίωση παραχώρησης στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του δικαιώματος δημόσιας
προβολής των ταινιών που θα επιλεγούν για περίοδο έξι μηνών (π.χ. διαδικτυακά,
τηλεοπτικά, σε αίθουσα κινηματογράφου αυτόνομα ή/και με άλλες βραβευθείσες).
7. Βεβαίωση παραχώρησης του δικαιώματος προβολής στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες
από πιθανούς κατέχοντες πνευματικά δικαιώματα (πχ μουσική, αρχειακό υλικό).
Πρόθεση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών είναι η ενίσχυση σημαντικού αριθμού ταινιών με το
ποσό των 1000 ευρώ, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η δημιουργικότητα μέσα σε αυτό το
δύσκολο περιβάλλον, καθώς και η προβολή της κυπριακής δημιουργίας.
Όλα τα πιο πάνω θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στο εμαιλ
cypruscinema.gov@cytanet.com.cy
Tα αποτελέσματα τα ανακοινωθούν δύο βδομάδες μετά την κατάθεση των έργων.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να αποτείνεστε στο εμαιλ :
cypruscinema.gov@cytanet.com.cy, ή στα τηλέφωνα 22809812, 22809811, 22809846

Χρηματοδότηση Ταινιών Μικρού Μήκους από το Νοτιοευρωπαϊκό Δίκτυο Κινηματογράφου (SEE)

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, το Νοτιοευρωπαϊκό Δίκτυο Κινηματογράφου (SEE), προκηρύσσει διαγωνισμό ανάμεσα στις χώρες μέλη του, για χρηματοδότηση Προτάσεων Ταινιών Mικρού Μήκους. Το Δίκτυο, στην επόμενη συνάντησή του που θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Νοέμβριο στη Θεσσαλονίκη, θα εξετάσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν, από τις οποίες θα επιλέξει τις καλύτερες για χρηματοδότηση.

Documents
Ανακοίνωση Χρηματοδότησης

Κανονισμός Χρηματοδότησης

Application for Funding

Χρηματοδότηση Ταινιών Μεγάλου Μήκους Κινηματογραφικού Δικτύου Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE)

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι το Κινηματογραφικό Δίκτυο Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE) προκηρύσσει διαγωνισμό, ανάμεσα στις χώρες-μέλη του, για χρηματοδότηση Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου Ταινιών Μεγάλου Μήκους (development). Το Δίκτυο, στην επόμενη Γενική Συνέλευσή του που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2019, θα εξετάσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν, από τις οποίες θα επιλέξει τις καλύτερες για χρηματοδότηση.

Documents
Ανακοίνωση Χρηματοδότησης

Κανονισμός Χρηματοδότησης

Application for Funding

Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Κύπρου 12/10/2019 – 18/10/2019 Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων

Ανακοίνωση για το 14o Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Κύπρου

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Εθνικού & Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο ανακοινώνουν την έναρξη υποβολής αιτήσεων
του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Κύπρου (ΔΦΜΜΚ).
Βασικός στόχος του ΔΦΜΜΚ είναι η προώθηση της κινηματογραφικής τέχνης, με την παρουσίαση
πολυσυλλεκτικού προγράμματος ταινιών μικρού μήκους από ολόκληρη την υφήλιο. Στόχος είναι επίσης να
παρουσιάζει το έργο ταλαντούχων σκηνοθετών που χρησιμοποιούν με επιτυχία δημιουργικές φόρμες
κινηματογραφικής γλώσσας, και, στα πλαίσια μιας ταινίας μικρού μήκους, διηγούνται αποτελεσματικά μια
ιστορία. Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η προαγωγή και διάδοση της ταινίας μικρού μήκους, καθώς και η
ανάπτυξη πνεύματος φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα στους δημιουργούς.
Το Φεστιβάλ αποτελεί ετήσιο θεσμό και δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ έχουν
ταινίες μικρού μήκους: μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, πειραματικές, φοιτητικές και κινουμένων σχεδίων, η
διάρκεια των οποίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25 λεπτά. Το Φεστιβάλ ανακοινώνει ανοικτή πρόσκληση
υποβολής, για όλες τις ταινίες μέσω της πλατφόρμας filmfreeway.com. Οι κυπριακές ταινίες δικαιούνται
δωρεάν υποβολή.
Οι κυπριακές ταινίες διαγωνίζονται τόσο για τα Διεθνή όσο και για τα Κρατικά Βραβεία του Υπουργείου
Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Δικαίωμα υποβολής για το Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα έχουν
Κύπριοι σκηνοθέτες που ζουν και εργάζονται στην Κύπρο ή το εξωτερικό. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν
ταινίες που είναι πρεμιέρες στην Κύπρο.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία
Κινηματογράφου να συμμετέχει ως εταίρος στο δίκτυο των φεστιβάλ της. Συνεπώς, το Φεστιβάλ από το 2019
θα έχει το δικαίωμα να προτείνει μία ταινία για υποψηφιότητα για τα Βραβεία Ευρωπαϊκής Ακαδημίας
Κινηματογράφου.
Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό από τις 12 Οκτωβρίου μέχρι τις 18
Οκτωβρίου 2019.
Η βράβευση των ταινιών που θα συμμετέχουν στο Εθνικό & Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα θα ανατεθεί σε
πενταμελή διεθνή Κριτική Επιτροπή, τα ονόματα της οποίας θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέχρι την 1η Ιουνίου 2019.
Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους και την αίτηση συμμετοχής μπορούν να εξασφαλιστούν στις
ιστοσελίδες, www.moec.gov.cy(Ανακοινώσεις) και www.isffc.com.cy .
Για επιπλέον πληροφορίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας +357 25 34 39 03 & +357 24 34 39 07 και στο e-mail
info@isffc.com.cy

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Όροι και Κανονισμοί https://drive.google.com/open?id=17m8qgpjFXpMjPgeu1uIy4sejxjAtk_Nm8uCNNTavthY